Assessment

‘Om succesvol te opereren hebben we talentvolle mensen nodig. Hoe bepalen we welke kwaliteiten daar vooral voor nodig zijn en in hoeverre kandidaten deze bezitten of kunnen ontwikkelen?’

Assessment Center

Het Assessment Center als basis voor het selecteren en ontwikkelen van medewerkers.

Een goed assessment begint met een goede voorbereiding. Het gaat immers om het strategisch bemensen van uw organisatie. Goede assessments bevorderen niet alleen een juiste selectiebeslissing, maar bieden ook handvatten voor persoonlijke ontwikkeling en doelgerichte loopbaancoaching.

Onze aanpak

van assessments

Voorbereiding/intake:

van ons assessment

  • inzicht krijgen in de missie, visie, strategische doelen en kerncompetenties van uw organisatie;
  • in kaart brengen van de belangrijkste resultaatgebieden, werkprocessen, functiesituaties en de daarvoor benodigde gedragscompetenties;
  • afstemmen van de gedragsgerichte functieanalyse.

Uitvoering:

van ons assesment in Limburg

  • samenstellen en afnemen van een maatwerk assessment programma van praktijksimulaties en psychologische test;
  • heldere assessment rapportage waarin wij transparant maken in welke mate vereiste competenties beschikbaar zijn, in hoeverre deze verder te ontwikkelen zijn en welke randvoorwaarden of begeleiding daarvoor nodig zijn;
  • eindadvisering na vrijgave van de assessment rapportage via een mondeling overleg met opdrachtgever/beslisser.

Nazorg:

na ons assessment

  • evaluatie van functioneren en zonodig aanvullende advisering zes maanden na het assessment.

Opdrachtgevers