Carrière

Aandacht voor loopbaanvraagstukken: Geen modeverschijnsel maar noodzaak

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Moeten het hoofd bieden aan steeds weer nieuwe vragen uit de nationale en internationale markt. Dit vraagt om medewerkers die proactief op deze vragen kunnen inspelen en nieuwe uitdagingen niet schuwen. Anders loopt de organisatie snel achter de feiten aan.

Visie op de ‘Succesformule’

Mensen kunnen vooral bijdragen vanuit een duidelijke visie op de eigen talenten, drijfveren en loopambities: Hun ‘succesformule’. H&G kan bijdragen aan die visie middels een uitgekiend, maatwerk loopbaanonderzoek. In goede samenspraak met de deelnemer. Onder meer in een aparte feedbacksessie waarin voldoende tijd is om bij zaken stil te staan. In deze sessie is er volop ruimte voor reflectie en het delen van inzichten. Om deelnemers in staat te stellen deze ‘eigen’ te maken.

Loopbaancoaching

Soms is het nodig dat er langer over e.e.a. wordt doorgepraat in de vorm van loopbaancoaching. Daarbij kunnen uiteenlopende zaken aan de orde komen. Bijvoorbeeld het bevorderen van zelfinzicht, het ‘uitproberen van talenten in de praktijk, het leren vragen van feedback of en het in contact treden met mensen die mogelijk interessante functies vervullen. Er is tevens de optie om via loopbaanbegeleiding de mogelijkheden buiten de eigen organisatie te verkennen.

Zie ook:

Selectie-assessments

Ontwikkelassessments

Opdrachtgevers