Coaching

Coaching

H&G kan u en uw medewerker bijstaan als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld op basis van inzichten opgedaan tijdens een assessment bij H&G. Onze coaching-methoden zijn ontworpen om vlot en doelgericht resultaten te boeken. Hieronder treft u een kernachtige omschrijving aan van ons coaching-aanbod.

Competentiegerichte Coaching

Na een assessment bij H&G is op basis van onze unieke competentiematrix zeer helder waar de ontwikkelmogelijkheden zitten. Bij een aanname of plaatsing kan kort en krachtig worden gewerkt aan versterking van onmisbare competenties. Vaak door coaching en training met behulp van rollenspel.

Coalitie-Coaching

Niet alle competenties kunnen verder worden ontwikkeld. Soms is de talentbasis niet ruim genoeg…. Dan kun je ‘worstelen met jezelf’ of vlot en effectief coalities aangaan met mensen die deze competenties virtuoos kunnen ‘brengen’. Het draait dan om transparant laten zien wat je zelf reëel kunt en vlot toegang krijgen tot wat anderen goed kunnen. Dat vraagt om een aantal ‘meta-competenties’, onder meer: zelfinzicht, authenticiteit en het je onthouden van reacties (onderdeel van senioriteit). H&G heeft een speciaal programma (het ‘spiegelpaleis’) om coaching op het vlak van meta-competenties effectief te laten verlopen.

Loopbaan-coaching

Hierin staat centraal hoe op basis van objectieve toetsing van talenten duidelijke carrièrekeuzes gemaakt kunnen worden. Omarmen van de eigen ‘succesformule’ en afscheid nemen van wat je minder kunt waarmaken is de weg naar plezier en succes in je loopbaan. Lees hier meer over.

Heeft u een coaching-vraagstuk of wilt u nadere informatie? Neem dan contact met ons op of laat u terugbellen.

Opdrachtgevers