Development Center

‘Bij sommige medewerkers heb ik het onbestemd gevoel dat er niet uitkomt wat erin zit. Hoe kan ik nagaan in hoeverre het er werkelijk inzit en hun ontwikkeling op een doeltreffende manier versnellen?’

Development Center

Voor realistische verwachtingen en effectief functioneren in de huidige of toekomstige functie biedt H&G het Development Center (DC)

Het DC is een assessment instrument dat gericht is op het versneld ontwikkelen van (competenties van) medewerkers. Evaluatie van competenties via assessment opdrachten, psychologische tests, bewustwording en het verkennen van de eigen leerstijl staan het meest centraal. Een DC biedt inzicht in de mate waarin en de wijze waarop competenties ontwikkeld kunnen worden.

Onze aanpak

Voorbereiding:

  • op gelijkwaardig niveau bespreken van doelstellingen en verwachtingen met deelnemer, leidinggevende, HR-adviseur en H&G psycholoog;
  • zo mogelijk concretiseren van kritische functiesituaties en bijpassende competenties, waarbij we rekening houden met de bredere context zoals de missie en kerncompetenties van de organisatie.

Uitvoering:

  • samenstellen en afnemen van een maatwerk assessment programma van praktijksimulaties en psychologische tests;
  • opstellen van een heldere assessment rapportage;
  • feedback/counselingsessie met de deelnemer waarin de resultaten van het assessment worden besproken;
  • adviesgesprek met alle betrokkenen op basis van de assessment rapportage.

Nazorg:

  • evaluatie en eventueel aanvullende advisering zes maanden na het assessment.

Opdrachtgevers