Het assessment voorbij: ‘Focusgesprek’

Het assessment voorbij: ‘Focusgesprek’

Het assessment als ‘startpunt’

H&G vindt dat mensen het gelukkigst en het meest effectief zijn in hun werk wanneer zij ‘het beste van zichzelf kunnen geven’. Dan is het belangrijk dat zij hun belangrijkste talenten (de ‘succesformule’) echt goed kennen. En dat de leidinggevende bewust inspeelt op deze talenten. Dat is een voorwaarde om te kunnen ‘focussen’ en maximaal effectief te zijn. 

H&G draagt hieraan bij door ‘succesformules’ in state of the art assessments te analyseren en kernachtig te beschrijven. Maar ook door -circa na drie maanden na aanname in de betreffende functie- een kosteloos focusgesprek te voeren met de nieuwe, goed gemotiveerde medewerker en zijn/haar leidinggevende. In dit gesprek komt bijvoorbeeld aan de orde hoe de ‘succesformule’ nóg beter kan worden toegepast en benut. Welke mogelijkheden zijn er om belemmeringen te vermijden en extra stimulansen te geven? Daar denkt de H&G adviseur graag in mee!

Voor aanvullende informatie over het ‘focusgesprek’ kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs of ons secretariaat.

Opdrachtgevers