If it looks, swims, and quacks like a duck…

If it looks, swims, and quacks like a duck…

…Then it probably is a duck”. Deze spreuk wordt toegedicht aan de Amerikaanse dichter James Riley. Zo wordt duidelijk gemaakt dat men een onbekend wezen kan identificeren door zijn gedragingen te observeren. Ook in assessment centers bij H&G Personeel & Organisatie heeft deze spreuk veel relevantie. Zij illustreert het wetenschappelijke gegeven dat recent of huidig gedrag van mensen de beste voorspeller is van toekomstig gedrag. Gedrag, zoals bijvoorbeeld getoond in praktijksimulaties, voorspelt toekomstig gedrag in werksituaties met een nauwkeurigheid van circa 0.50. Hiermee staat gedrag bovenaan de lijst van beste voorspellers. Een andere potente voorspeller zoals het STARR interview is niet toevallig ook gericht op concreet gedrag.

Samenhang persoonlijkheid en gedrag is complex

Deze (wetenschappelijk onderbouwde) bevindingen zijn voor H&G Personeel en Organisatie reden geweest om bij assessments, loopbaan onderzoek en coaching een toenemend accent te leggen op gedrag: How does the duck swim and quack? Een persoonlijkheidsonderzoek is natuurlijk ook behulpzaam bij het leren kennen van mensen. Dat levert echter ‘stand alone’ minder toegevoegde waarde. Het blijkt keer op keer dat de samenhang tussen persoonlijkheid en gedrag van mensen in de werksituatie veel complexer is dan wellicht gehoopt. Dit wordt zeker zo ervaren door mensen die zich bezighouden met selecteren en ontwikkelen van medewerkers. Sprekende voorbeelden: Soms blijken tamelijk introverte mensen toch goed in staat om een uitgebreid en renderend zakelijk netwerk op te bouwen. Of dat personen die ‘van nature’ een weinig consciëntieuze werkhouding hebben, toch opvallende prestaties leveren vanuit een bepaalde passie.

Accent op gedrag

Het is uiteindelijk de combinatie van gedrag, persoonlijkheid en intellectuele capaciteiten die de méést krachtige voorspellende waarde voor toekomstig functioneren oplevert. Uit bovenstaande mag echter duidelijk zijn geworden dat een sterk accent op gedragsobservaties nodig blijft. Met andere woorden: Zonder een flink stuk ‘duck’ zal de ‘assessment soep’ niet lekker smaken!

E-assessments

Veel bedrijven maken tegenwoordig gebruik van e-assessments. Deze zijn snel, gemakkelijk en goedkoop. Het risico van deze e-assessments is echter dat gedragsobservaties ontbreken en zij missen dus het meest krachtige ingrediënt. Een van de kernwaarden bij H&G is dat deelnemers aan assessments geheel tot hun recht moeten kunnen komen en dat voorspellingen omtrent hun functioneren echt hout snijden. Dat is niet voldoende geborgd in e-assessments waarin alleen met persoonlijkheidsvragenlijsten wordt gewerkt.

Reduceer een assessment dus niet tot een online vragenlijst. Geef kandidaten de kans tot hun recht te komen door hun werkelijke kwaliteiten te kunnen tonen: gedrag, gedrag, gedrag.

Opdrachtgevers