Loopbaanadvies

‘Sommige medewerkers binnen onze organisatie vragen zich af of ze met hun loopbaan nog wel op het juiste spoor zitten. Ze hebben het vage gevoel dat ze iets anders willen, maar weten niet zeker of dit echt zo is en hoe dat ‘iets anders’ eruit zou moeten zien.’

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies biedt zelfinzicht en zet aan tot zelfreflectie.

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt dat medewerkers zich voortdurend aanpassen aan nieuwe situaties. Niet iedereen kan of wil daarin mee. De mogelijke gevolgen daarvan zijn bekend. Loopbaanadvies geeft medewerkers de kans ‘in de spiegel te kijken’ en de balans op te maken. Een passend loopbaanadvies geeft rust, hernieuwde energie en aanzienlijk meer plezier in het werk.

Onze aanpak

Voorbereiding:

  • op gelijkwaardig niveau bespreken van doelstellingen en verwachtingen met deelnemer, leidinggevende, HR-adviseur en H&G psycholoog.

Uitvoering:

  • samen met de deelnemer ‘speuren’ naar interesses, motieven en kernkwaliteiten;
  • opstellen van een rapportage met een duidelijk loopbaanadvies waarin de ‘succesformule’ van de deelnemer is geformuleerd en waarin zowel de ‘match’ met de huidige functie en werkomgeving als met alternatieve loopbaantrajecten in kaart worden gebracht;
  • feedback/counselingsessie met deelnemer waarin bevindingen en adviezen worden besproken;
  • adviesgesprek met alle betrokkenen op basis van het voorliggende loopbaanadvies.

Nazorg na loopbaanadvies:

  • evaluatie en eventueel aanvullende begeleiding zes maanden na het loopbaanadvies.

Opdrachtgevers