Meta-competenties

Meta-competenties

Mensen gebruiken gedurende hun loopbaan hun talenten om succesvol te zijn en ‘het beste van zichzelf te geven’. Die talenten passen vaak bij bepaalde bijdragen en rollen. Maar je wordt als individu in vele functies toch gevraagd om ook buiten je succesformules te ‘performen’. Denk aan de manager die in een MT geacht wordt allerlei soorten en maten van bijdragen te leveren. Het is vaak nodig om ‘de breedte te pakken’. Om als organisatie snel en goed aan te sluiten bij snel veranderende vragen uit de markt en maatschappij.

1+1=3

De oplossingsrichting die H&G voorstaat: 1+1=3. Door transparant te zijn over je werkelijke kwaliteiten en professioneel te worden in het aangaan van (al of niet tijdelijke) coalities die garant staan voor een zo goed mogelijke performance. Niet alles zelf willen kunnen maar ‘matchen’ van talenten is het devies! In tijdelijke coalities of in teams. Individueel trachten te scoren (zeker ten koste van…) is vaak ‘een zwaktebod’. De competenties die nodig zijn voor professioneel matchen zijn geen klassieke competenties. Eerder ‘vermogens’ die je nodig hebt om vérder te komen dan je eigen talenten en competenties toestaan.

Meta-competenties

Die vermogens noemen wij ‘meta-competenties’. Denk onder meer aan zelfkennis, authenticiteit, openheid, leervermogen, inleving, ruimte bieden en senioriteit. H&G heeft een meta-match development center ontwikkeld om meta-competenties in beeld te brengen. Een dergelijk assessment is vaker aanleiding voor meta-coaching. Om zo vlot mogelijk in de positie te komen om te kunnen ‘spelen’ met eigen en andermans talenten. H&G wendt de Meta-Match formule ook graag aan voor teambuilding.

Opdrachtgevers