Ontwikkelassessments

Focussen en tempo maken

Een ontwikkelassessment bij H&G versnelt het doelgericht door-ontwikkelen van competenties die bepalend zijn voor slagen of falen in een functie. Het assessment geeft informatie over de mate waarin en de wijze waarop essentiële competenties verder ontwikkeld kunnen worden.

Maatwerk

Adviseren over de ontwikkeling van competenties is maatwerk. Omdat mensen, functies en organisaties nu eenmaal verschillen. De door-ontwikkeling van competenties hangt of van de ‘talentenbasis’ die voor ieder individu weer anders is. Het verkennen van persoonlijke talenten is dus zeer belangrijk. H&G verkent die talenten niet alleen met  vragenlijsten en testen, maar ook door een veelheid van gedragsobservaties door het gehele H&G-team. Een H&G ontwikkelassessment levert de deelnemer daardoor ook meerdere ‘spiegels’ op. Die kunnen tevens bijdragen aan het versterken van meta-competenties.

Flow

H&G investeert veel in goede afstemming en rapportage. De deelnemer aan het ontwikkelassessment en zijn/haar leidinggevende vormen vervolgens een coalitie om het Individueel OntwikkelPlan (IOP) succesvol uit te voeren. De H&G adviseur kan desgewenst competentiegerichte individuele coaching aanbieden. Het einddoel is ‘onbewust bekwaam’ worden en vanuit ‘flow’ werken. Dat gun je iedere medewerker. Maar ook de organisatie.

Zie ook: 

Selectie-assessments

Carrière

Opdrachtgevers