Outplacement

‘Zelfs na een grondig loopbaanonderzoek en bijbehorende begeleiding blijkt één van onze medewerkers niet meer gelukkig of effectief in onze organisatie. Wat moeten we daar mee?’

De visie van H&G op OUTPLACEMENT is: positief afscheid nemen zonder verstoorde arbeidsverhoudingen en negatieve PR.

Outplacement is een eerlijke en professionele reactie op het niet meer inpasbaar zijn van een medewerker. In een open sfeer wordt met betrokkenen de situatie en het outplacement traject besproken. De medewerker wordt op een loyale wijze begeleid naar een passende en plezierige andere werkkring. Een geslaagd outplacement traject resulteert in een nieuwe en passende baan. Dat geeft een positief gevoel, bij álle betrokkenen.

Onze aanpak

  • de ontstane situatie met de diverse betrokkenen bespreken;
  • de vertrekkende medewerker begeleiden met afscheid nemen en ‘rouwverwerking’;
  • de talenten en mogelijkheden van de deelnemer aan het outplacement traject in kaart brengen met behulp van diverse assessment technieken en psychologische tests;
  • de betrokken medewerker begeleiden bij het zich eigen maken van zijn of haar ‘succesformule’ en hem of haar coachen om daar op een gelijkwaardige en volwassen wijze over te communiceren;
  • samen met de betrokkene zoeken naar werkelijk passende organisaties en functies en adviezen geven voor effectief solliciteren;
  • na het outplacement traject blijven wij bondgenoot op afstand en wij bieden de deelnemer de mogelijkheid om, bijvoorbeeld tijdens een inwerkperiode bij de nieuwe werkgever, advies aan ons te vragen.

Opdrachtgevers