Potentieelassessment

Mensen kunnen vooral bijdragen vanuit een duidelijke visie op de eigen talenten, drijfveren en loopambities: hun ‘succesformule’. H&G kan bijdragen aan die visie middels een uitgekiend, maatwerk potentieelonderzoek. Altijd in goede samenspraak met de deelnemer.

Het resultaat

De rapportage en persoonlijke terugkoppeling na afloop geven:

  • een onafhankelijk en onderbouwd loopbaanadvies;
  • inzicht in talent, drijfveren en ambities;
  • een uitgekristalliseerd beeld van kwaliteiten én ontwikkelpunten.
Werkwijze

Ieder assessment start met een intake en eindigt met een terugkoppeling. Bij een potentieelassessment worden de volgende stappen doorlopen.

  1. Intake: samen met u bepalen wij het loopbaandoel en stellen wij een programma op. Ook de deelnemer wordt bij de intake betrokken.
  2. Online psychologisch onderzoek: voorafgaand aan de assessment dag maakt de deelnemer thuis al enkele testen, onder meer om inzicht te krijgen in persoonlijkheid en drijfveren.
  3. Capaciteitentesten: de deelnemer maakt thuis of bij ons op locatie tijdens de assessmentdag enkele capaciteitentesten.
  4. Interview: tijdens een diepte-interview op de assessment dag zelf, komen zaken aan bod zoals loopbaan, ambitie en motivatie.
  5. Praktijksimulaties: praktijkopdrachten bieden ons de mogelijkheid om extra indrukken te krijgen omtrent de persoonlijkheid van de deelnemer.
  6. Rapportage: H&G voegt de rapportage binnen 5 werkdagen na de individuele feedbacksessie toe aan het persoonlijke account van de deelnemer. Wanneer de deelnemer het rapport vrijgeeft, wordt het automatisch gedeeld met de opdrachtgever.
  7. Nagesprek: tijdens dit gesprek worden de uitkomsten van het assessment besproken.

Zie ook:

Selectieassessment

Ontwikkelassessment

Opdrachtgevers