Training & Projecten

Training & Projecten

Onze kerncompetentie is het verhelderen van talenten. Maar wist u dat wij onze specialistische kennis en ervaring ook projectmatig inzetten? Bijvoorbeeld in het kader van Strategische PersoneelsPlanning (SPP) en team- en leiderschapsontwikkeling.  Hieronder een selectie van diverse projecten waarbij H&G ondersteuning heeft kunnen bieden:

Vlootschouw

H&G heeft ervaring met het uitvoeren van zogenoemde ‘vlootschouwen’. Deze hebben als doel talenten van medewerkers in beeld te brengen en te koppelen aan benodigde competenties in de eigen functie. Daarnaast krijgen deelnemers een persoonlijk loopbaanadvies. Dit instrument wordt veelal ingezet ter ondersteuning van de Strategische Personeelsplanning (SPP), mobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. H&G maakt bij de uitvoering van een vlootschouw gebruik van de door ons ontwikkelde ‘Talent- en CompetentieScan (TCS)’.

(Management)teamontwikkeling

Mensen zijn moeilijk in een hokje te plaatsen of met een kleur te omschrijven. H&G ondersteunt uw team of MT bij het inzichtelijk maken van ieders unieke ‘succesformule’ en bijpassende (team)rollen. Door deze te koppelen aan teamdoelen kunt u een ‘boost’ geven aan de zelfsturing en effectiviteit van het team als geheel. Een even belangrijk resultaat is dat deelnemers tijdens het proces sterker worden op het vlak van hun meta-competenties. Zelfinzicht en authenticiteit nemen toe, alsmede het inzicht in en begrip voor anderen. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor het vlot ‘matchen’ van talenten in snel veranderende (markt)omstandigheden. 

Training/coaching: ‘Een goed gesprek’

H&G staat leidinggevenden bij die op een meer coachende en faciliterende wijze (functionerings)gesprekken willen voeren. Voor een aantal overheidsorganisaties is de implementatie van HR21 bijvoorbeeld aanleiding om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van ‘het goede gesprek’. Onze adviseurs hebben ervaring met het concreet vormgeven van coachende gesprekken, gedragsgerichte feedback geven en het steunen van managers bij het ontwikkelen van nieuwe gedrags- en communicatiestijlen. 

Heeft u ondersteuning nodig bij een project?
Neem dan gerust contact op of vraag onze adviseurs om terug te bellen. 

 

 

Opdrachtgevers