Psychologische Test

‘Onze organisatie kent een complexe vacature met uiteenlopende verantwoordelijkheden. Hoe ontdekken we of een jonge en nog minder ervaren sollicitant deze functie aan zal kunnen?’

Psychologische Test

Met behulp van een Psychologische Test kunnen wij snel en objectief bepalen of uw sollicitant de benodigde eigenschappen en capaciteiten bezit.

Psychologische tests zijn er op verschillende niveaus, van lbo- tot en met academisch niveau.
Afhankelijk van de vraagstelling is een meer of minder diepgaande aanpak nodig. In een enkel geval kan een psychologische test van intellectuele capaciteiten al toereikend zijn, vaker moet er méér onderzocht worden. Bijvoorbeeld ook persoonlijkheid en interesses. Wij bieden u de keus tussen een beknopte of meer uitvoerige psychologische test van capaciteiten, persoonlijkheid en/of interesses.

Onze aanpak

Voorbereiding/intake:

  • inzicht krijgen in de kerncompetenties van uw organisatie, het team en de functie waarin de kandidaat gaat functioneren;
  • analyseren van huidige en toekomstige situaties waarmee de kandidaat moet leren omgaan om te kunnen slagen in de betreffende functie;
  • afstemmen van het gewenste profiel.

Uitvoering:

  • samenstellen en afnemen van een maatwerk programma van psychologische tests;
  • rapportage van de psychologische test met heldere adviezen en conclusies;
  • eindadvisering na vrijgave van de psychologische testrapportage via een mondeling overleg met opdrachtgever/beslisser.

Nazorg:

  • evaluatie van functioneren en eventueel aanvullende advisering zes maanden na de psychologische test.

Opdrachtgevers