U komt bij ons op assessment?

U komt bij ons op assessment?

Bent u uitgenodigd voor een assessment bij H&G Personeel en Organisatie? Neem dan onderstaande informatie door ter voorbereiding. Mail of bel gerust als u na het lezen nog vragen heeft.

De assessmentdag

U bent door ons uitgenodigd voor een assessment. Dit doen wij doorgaans in opdracht van de organisatie die een indruk wil krijgen van uw talenten en competenties. Om uw match met een bepaalde functie na te gaan. Maar tevens om uw ontwikkelingsmogelijkheden te inventariseren. Dat is voor moderne organisaties natuurlijk van het grootste belang. U hoeft zich voor een assessment bij H&G niet per se voor te bereiden. Een goede nachtrust zorgt wel voor een plezierige en ontspannen deelname aan de onderzoeksdag.

Een assessment is bij H&G een teamprestatie. Meerdere assessoren werken samen om een echt goede indruk van u te krijgen. Het gaat immers om betrouwbaarheid en kwaliteit. Wanneer u in de ochtend bij ons aankomt, zult u ontvangen worden door onze testassistente  en gastvrouw die het programma met u zal doornemen. Zij is uw steun en toeverlaat en u kunt steeds bij haar terecht voor vragen of assistentie.

Persoonlijk account

U krijgt bij uw uitnodiging inloggegevens voor uw personal account. U kunt dit account gebruiken om uw CV te uploaden, tests en vragenlijsten thuis online in te vullen en later uw assessment rapportage te downloaden.

Interview

Natuurlijk hoort ook ‘een goed gesprek’ bij uw assessment programma. In dit gesprek vragen wij u naar uw beeld van de functie waarop u solliciteert en het beste wat u in huis heeft voor die functie. Maar ook wat u nodig heeft om nog bekwamer te worden. Wij kunnen u verder bijvoorbeeld vragen naar wat u ten diepste drijft, uw interesses, uw ‘allergieën’, loopbaandoelstellingen enz. Dit alles met de bedoeling om u grondig te leren kennen. En om uw talenten en mogelijkheden tot hun recht te laten komen.

Tests en vragenlijsten

Een deel van de assessment dag wordt besteed aan tests en vragenlijsten. Meestal aangeboden via de computer. Deze instrumenten bieden waardevolle informatie over uw potentieel en kwaliteiten. Wij zullen diverse vragenlijsten vóór uw dagprogramma via uw personal account aanbieden. Om zo meer tijd te hebben voor gesprekken en gedragsobservaties op de assessmentdag. Welke vragenlijsten per internet worden aangeboden staat  in de uitnodiging voor uw assessment. U kunt via deze link thuis diverse capaciteitentests oefenen.

Praktijksimulaties en oefeningen

U neemt deel aan één of meerdere praktijkopdrachten tijdens uw assessment. Deze opdrachten maken een belangrijk deel uit van de assessment center methode. Omdat wij u zo systematisch kunnen observeren in kritische functiesituaties en extra indrukken krijgen omtrent uw persoonlijkheid. U hoeft geen vrees te hebben voor de rollenspellen, managementcases of analyseopdrachten. Het is soms even wennen, maar dan lukt het best. Bij H&G krijgt u relevante assessment opdrachten die ‘natuurlijk aanvoelen’.

Afsluitend feedback-gesprek

Het assessorteam beoordeelt aan het einde van uw programma alle gegevens in samenhang. Wij gaan vervolgens in een feedback-gesprek in op de belangrijkste bevindingen en implicaties voor ons advies. Wanneer u komt voor een selectie-assessment vindt dit feedback-gesprek aan het eind van de assessmentdag plaats. Wij vragen u zo nodig ook of u akkoord gaat met een telefonische terugkoppeling aan de opdrachtgever. Dit kan een vlotte besluitvorming ten goede komen. In het geval van een ontwikkelassessment of loopbaanonderzoek is er een aparte feedbacksessie. Dit om voldoende ‘rust en reflectie’ in te bouwen om bevindingen ‘eigen’ te maken.

Rapportage

De H&G adviseur die ‘eindverantwoordelijk’ is, zal uw assessment rapportage opstellen. Hierin treft u onder meer informatie aan over uw persoonlijkheid, intellectuele capaciteiten en competenties. Maar ook over motieven, drijfveren, werk- en denkniveau en de rollen waarin u kunt excelleren. Wij zullen verder uw belangrijkste aandachtspunten in relatie tot de functie beschrijven. In de rapportage treft u verder een unieke competentiematrix aan. Met daarin de huidige ‘stand’ van de gevraagde competenties en uw ontwikkelpotentieel. Wij zullen op basis van alle gegevens adviseren over de ‘match’ tussen uw persoonlijke kwaliteiten en hetgeen gevraagd wordt in de functie. Wij zullen tevens adviseren over haalbare ontwikkelroutes. De opdrachtgever neemt op basis daarvan zelf een besluit over uw aanstelling of promotie. 

De rapportage zal binnen circa vijf werkdagen toegevoegd worden aan uw ‘personal account’ van H&G. Wij zullen uw rapportage delen met de opdrachtgever nadat u deze heeft vrijgegeven.

Uw rechten

H&G Personeel en Organisatie werkt volgens de richtlijnen van het NIP. Daarom informeren wij u voorafgaande aan uw assessment schriftelijk omtrent uw rechten met betrekking tot het uit te brengen rapport. Dit betreft onder andere het recht op:

  • nabespreking van het onderzoek;
  • inzage van het rapport voorafgaande aan het uitbrengen ervan;
  • (eventuele) blokkering van het rapport;
  • verbetering van, aanvulling op of verwijdering van gegevens;
  • afschrift van het rapport, na het uitbrengen ervan;
  • een begeleide inzage in de ruwe testgegevens.

Wij verwijzen u verder naar www.psynip.nl voor meer uitvoerige informatie over uw rechten.

Opdrachtgevers